Kto może zgłosić się do konkursu?
Uczestnikiem konkursu może zostać uczeń szkoły rolniczej:
1. klas I - III technikum,
2. klasy I technikum uzupełniającego,
3. klas I - II zasadniczej szkoły zawodowej,
który nie ukończył 21 lat

Jak przystąpić do konkursu?
Aby przystąpić do konkursu należy dokonać elektronicznej rejestracji. Terminy zostaną podane wkrótce.