​Podsumowanie V edycji konkursu Młody Mechanik na Medal.

Na wystawie odbył się finał konkursu Młody Mechanik na Medal W konkursie startowało około 240 uczniów reprezentujących szkoły rolnicze. W pierwszej turze uczestnicy rozwiązywali trudne testy z wiedzy fachowej na platformie internetowej. Każdy z uczestników logował się trzykrotnie i próbował rozwiązać zadania testowe przygotowane przez członków Komisji Konkursowej: prof. dr hab. Czesława Rzeźnika – U.P. Poznań, dr hab. Adama Ekielskiego – SGGW Warszawa i mgr inż. Karola Wesołowskiego TIŚiA Poznań.

Po rozwiązaniu 3 bardzo trudnych testów wyłoniono 10 najlepszych młodych mechaników.

Finał konkursu Młody Mechanik na Medal zawsze budzi wielkie emocje. Na widowni zasiadła młodzież i nauczyciele ze szkół rolniczych za całej Polski. 10 najlepszych uczniów zmierzyło się z testem i zadaniami praktycznymi przygotowanymi przez mgr inż. Karola Wesołowskiego. O ile zadania testowe nie stanowiły większego problemu dla finalistów to zadania praktyczne stanowiły już dużą barierę.

Po podsumowaniu punktów z obu części konkursu Komisja wyłoniła laureatów. Pierwsze miejsce przypadło Adamowi Kontowskiemu z ZSR Lututów, drugie miejsce zajął Krzysztof Kałat z ZSP 1 Gniezno, a trzecie miejsce zdobył Adam Wiśniewski z ZSOiZ Mońki. Nagrody dla laureatów ufundowane przez PIGMiUR odpowiednio w wysokości 2500, 2000 i 1500zł wręczył v-ce prezes PIGMiUR Józef Dworakowski. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora – firmę SSAB. Nagrody otrzymały również szkoły rolnicze, z których wywodzą się laureaci.