Finał konkursu tradycyjnie odbyć się podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach.

Uczniowie spotkali się w finale konkursu „Młody Mechanik na Medal” na wystawie AGRO SHOW, tym razem w komplecie, choć niektórzy musieli pokonać 500km, aby zdążyć na zawody. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach; pierwszym był test składający się 15 pytań, a drugim 3 krótkie zadania praktyczne. Całość przygotował mgr inż. Karol Wesołowski z TIŚiA Poznań. O ile test nie przysporzył zawodnikom większych trudności, o tyle zadania praktyczne stanowiły duże wyzwanie dla uczniów. W tej części uczniowie musieli rozpoznać na podstawie pomiarów parametry koła zębatego i łożyska stożkowego oraz części wymienne ciągników rolniczych. Finaliści sami przyznali, że część praktyczna była dla nich dużym zaskoczeniem, choć nie wykraczało to poza program szkolny. Po podsumowaniu punktów z obu części finału komisja konkursowa, której przewodniczył prezes Izby Wiesław Kujawa wyłoniła laureatów.
W IV edycji konkursu „Młody Mechanik na Medal” laureatami zostali:
I miejsce - Maciej Płachta z ZS CKU Wolbór
II miejsce - Kacper Jaroma z ZS CKR Janów,
III miejsce - Adam Ogrodowicz z ZSP 1 Gniezno.
Po raz pierwszy o drugim i trzecim miejscu decydował czas rozwiązania testu. (zawodnicy zdobyli taką samą ilość punktów). Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne w postaci stypendiów:
I miejsce 2500 zł; II miejsce 2000zł i III miejsce 1500zł.
Nagrody otrzymały również szkoły, z których wywodzili się laureaci, odpowiednio 3000, 2000 i 1000 zł.