Laureaci III edycji konkursu "Młody Mechanik na Medal"

I miejsce PRZEMYSŁAW CHUDZYŃSKI (ZSP w Gnieźnie)
II miejsce PAWEŁ PSZONKA (ZS CKU w Gronowie)
III miejsce MACIEJ PŁACHTA (ZS CKU Wolbórz)

_________________________________________________________

Podsumowanie konkursów organizowanych w 2015 roku

Zakończyły się tegoroczne zmagania w konkursach organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych: „Serwis na Medal”, „Mechanik na Medal” i „ Młody Mechanik na Medal”.

W pierwszym z konkursów udział wzięło kilkadziesiąt firm zajmujących się naprawą maszyn rolniczych. Na podstawie przesłanych dokumentów komisja konkursowa wyłoniła grono finalistów, których zakłady były odwiedzane na początku lipca. Wizytacje pozwoliły na poznanie oryginalnych metod organizacji wykonywania zadań serwisowych, stosowanego wyposażenia oraz kwalifikacji pracowników serwisu. Cieszy fakr, iż zakładach startujących w kilku edycjach konkursu można zaobserwować korzystne zmiany, jak m.in.:
• wzrost poziomu technicznego świadczonych usług (kwalifikacje serwisantów, nowoczesne narzędzia i przyrządy, ankietowanie klientów),
• wzrasta udział usług serwisowych i sprzedaży części w obrotach zakładów, a kierownictwa mają świadomość konieczności rozwoju w tym kierunku, wobec malejącej sprzedaży nowych maszyn,
• wizytowane zakłady nie mają problemu sezonowości zapotrzebowania na usługi serwisowe, rozwiązały go stosując sezonowe promocje, karty stałych klientów, oferując usługi bardziej zaawansowane technologicznie (np. naprawy główne silników) itp., co pozwala to na stabilizację zatrudnienia serwisantów a tym samym wzrost ich kwalifikacji,
• wyraźnie wzrasta kultura techniczna świadczonych usług, estetyka zakładów oraz ich otoczenia.
W tegorocznej, czwartej już edycji konkursu „Serwis na Medal” zwycięrzyła firma AGROSERWIS Sp. z o. o. z Pasłęka. Drugie miejsce zajęło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PERKOZ Sp. z o. o. z Brodnicy, trzecie natomiast firma PRIMATOR Henryk Kraszewski Barbara Kraszewska z miejscowości Czyżew. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: 15.000 zł, 10.000 zł i 5.000 zł.

W tym roku Izba po raz czwarty organizowała konkurs „ Mechanik na Medal”. W tej edycji konkursu wzięło udział ponad 150 mechaników serwisowych reprezentujących firmy z całej Polski. W pierwszej fazie rywalizacji wszyscy zgłoszeni do konkursów zmierzyli się z testami na platformie internetowej. Po trzykrotnym rozwiązaniu testu system automatycznie wygenerował listę 5 finalistów zgodnie z ilością uzyskanych punktów finalistów. W decydującej rywalizacji nie mogło znaleźć się więcej niż 2 uczestników z tej samej firmy. Finał praktyczny konkursu odbył się 17 września w warsztatach Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu. Pięciu najlepszych zmierzyło się z zadaniami praktycznymi specjalnie w tym celu przygotowanymi. Trzy krótkie zadania obejmowały: wymianę łożysk w pompie wodnej silnika, pomiar gwintu śruby i nakrętki oraz określenie parametrów łożyska tocznego, z którego zeszlifowano oznaczenie. Mimo, że na „pierwszy rzut” zadania wydają się w miarę proste, to jednak sprawiły mechanikom niemało trudności. Jednak wszystkim udało się te zadania zakończyć w regulaminowym czasie i komisja konkursowa pod kierownictwem prof. dr hab. Czesława Rzeźnika mogła ocenić jakość pracy finalistów.
Następnego dnia już na wystawie AGRO SHOW w Bednarach odbył się finał teoretyczny tego konkursu. Dr hab. inż. Adam Ekielski przygotował – jak zawsze trudny- test składający się z 10 zadań. Punktacja po tej części konkursu jasno pokazała jak trudny to był egzamin. Po podsumowaniu punktów za część praktyczną i teoretyczną komisja konkursowa wyłoniła laureatów tegorocznych zmagań. I miejsce zajął Dawid Orzech, II miejsce przypadło Mariuszowi Kaczmarskiemu, III lokatę zajął Stanisław Pytka. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne odpowiednio: 5.000 zł, 3.000 zł, i 2.000 zł.

Trzeci z konkursów „Młody Mechanik na Medal” skierowany był do uczniów szkoł rolniczych. Formuła eliminacji jest tu identyczna, jak w przypadku konkursu dla profesjonalnych mechaników z tym, że grono finalistów liczy 10 uczestników. Finały konkursu dostarczyły nie mniej emocji niż zmagania starszych kolegów. Mgr inż. Karol Wesołowski przygotował test teoretyczny składający się z 15 zadań i 3 zadania praktyczne. Test był rozwiązywany na takich samych zasadach jak dla „starych” mechaników i sprawił uczniom wiele kłopotów. Zadania praktyczne to krótkie kilkuminutowe sprawdzenie podstawowych umiejętności z techniki ochrony roślin, miernictwa i części maszyn. Każde z zadań punktowane było w zakresie 0 – 10pkt. W sumie za test i zadania można było zdobyć 45pkt. Część praktyczną prowadziła ekipa uczniów klasy III-ej Technikum Mechanizacji Rolnictwa szkoły na Golęcinie w Poznaniu i trzeba przyznać, że sprawdziła się znakomicie. Po podsumowaniu punktów za obie części konkursu wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce zajął Przemysław Chudzyński z ZSP 1 Gniezno, druga lokata przypadła Pawłowi Pszonce z ZS CKU Gronowo, a trzecie miejsce Maciejowi Płachcie z ZS CKU Wolbórz. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez Izbę: 2.500 zł, 2.000 zł i 1.500 zł w formie 5-mięsiecznych stypendiów. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali cenne nagrody rzeczowe. Nagrody otrzymały również macierzyste szkoły laureatów odpowiednio: 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł. Oddzielne gratulacje należą się nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursów. Jak ważna jest ich rola pokazał zwycięzca konkursu Przemek Chudzyński, który dzięki nauczycielom wygrał z dużą przewagą punktową, a wcześniej został laureatem szczebla centralnego OWiUR. Laureatom finałów nagrody wręczali: v-ce prezes Izby pan Wiesław Kujawa i przewodniczący komisji konkursowych prof. Czesław Rzeźnik.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych konkursów. Już dzisiaj zapraszamy do udziału w przyszłorocznych edycjach „Mechanika na Medal” i „Młodego Mechanik na Medal”. Natomiast na kolejną edycja konkursu „Serwis na Medal” zapraszamy w 2017 r..