zostań najlepszym młodym mechanikiem

Poprzednia edycja

Podsumowanie konkursu Mechanik na Medal 2020.

Kolejna VIII konkursu „Młody Mechanik na Medal” organizowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych została zakończona.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych od lat realizuje i przeprowadza projekty edukacyjne. Konkursy są jednym z nich i znakomicie przyjęły się zarówno wśród aktywnych zawodowo mechaników jak i uczniów szkół średnich, którzy dopiero w przyszłości zamierzają wykonywać ten zawód. Co roku finały konkursów odbywały się podczas wystawy AGRO SHOW. Tym razem zarówno cześć praktyczna jak i teoretyczna obu konkursów, odbyła się w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Znane powszechnie trudności związane z ograniczeniem kontaktów oraz przeprowadzania imprez zbiorowych wpłynęły również na realizację i przebieg konkursów. Podstawowym wyzwaniem było zorganizowanie wszystkich konkursów w jednym miejscu i w przybliżeniu jednym czasie, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa. Zadanie to zostało świetnie wykonane, dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrekcją szkoły. 

W przypadku konkursu „Młody Mechanik na Medal”, przeprowadzenie konkursu w jednym miejscu, jakim jest technikum rolnicze, pozwoliło na zwiększenie liczby zadań praktycznych, realizowanych przez uczestników konkursu. W finale konkursu wystąpiło 9 najlepszych młodych mechaników, uczniów szkół średnich, którzy wyprzedzili niemal 200 osób, uzyskując najwyższe wyniki podczas rozwiązania testu umieszczonego na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn      i Urządzeń Rolniczych. Podobnie jak w przypadku konkursu „Mechanik na Medal” finał składał się z dwóch części: testu sprawdzającego i zadań praktycznych. Test sprawdzający zawierał 15 pytań    z zakresu programu nauczania w średnich szkołach technicznych o profilu rolniczym lub agrotoronicznym. W drugim etapie uczniowie mieli do wykonania cztery zadania praktyczne. Po raz pierwszy pojawiło się zadanie związane z hydrauliką siłową realizowane na stanowisku dydaktycznym. Trzeba przyznać, że sprawiło ono uczestnikom konkursu najwięcej kłopotów.  Kilku z uczestników rezygnowało z dokończenia zadania. Pozostałe zadania mechaniczne, wykonywane były sprawnie i pewnie. Może to wskazywać na podnoszenie się poziomu wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu typowych zagadnień mechanicznych wśród uczestników konkursów „Młody Mechanik na Medal”. Należy przy tym zwrócić uwagę na problemy związane    z realizacją zadania wykorzystującego elementy sterowania hydrauliką siłową. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla szkół podczas przygotowania przyszłych uczestników konkursów.      

Rywalizacja była bardzo zacięta. Po podliczeniu wyników laureatami konkursu „Młody Mechanik na Medal” w 2020 roku zostali:

1 miejsce - Paweł Oleszczyk – ZS CKUR w Dobryszycach

2 miejsce – Rafał Piechaczek – ZS w Komornie

3 miejsce – Sławomir Łukomski – ZS Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie

Laureaci tegorocznego konkursu wraz z Markiem Wiąckiem, który będzie reprezentował nasz kraj na zawodach EuroSkills w Austrii w styczniu, walczyć będą o możliwość wyjazdu na zawody WorldSkills do Szanghaju, które odbędą się we wrześniu 2021 roku.

 

Sponsorzy

  • John Deere
  • JCB Interhandler

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl