zostań najlepszym młodym mechanikiem
2020-09-23

Konkurs Młody Mechanik na Medal 2020 rozstrzygnięty

Przeprowadzenie konkursu w jednym miejscu, jakim jest technikum rolnicze, pozwoliło na zwiększenie liczby zadań praktycznych, realizowanych przez uczestników konkursu. W finale konkursu wystąpiło 9 najlepszych młodych mechaników, uczniów szkół średnich, którzy wyprzedzili niemal 200 osób, uzyskując najwyższe wyniki podczas rozwiązania testu umieszczonego na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Maszyn      i Urządzeń Rolniczych. Podobnie jak w przypadku konkursu „Mechanik na Medal” finał składał się z dwóch części: testu sprawdzającego i zadań praktycznych. Test sprawdzający zawierał 15 pytań    z zakresu programu nauczania w średnich szkołach technicznych o profilu rolniczym lub agrotoronicznym. W drugim etapie uczniowie mieli do wykonania cztery zadania praktyczne. Po raz pierwszy pojawiło się zadanie związane z hydrauliką siłową realizowane na stanowisku dydaktycznym. Trzeba przyznać, że sprawiło ono uczestnikom konkursu najwięcej kłopotów.  Kilku z uczestników rezygnowało z dokończenia zadania. Pozostałe zadania mechaniczne, wykonywane były sprawnie i pewnie. Może to wskazywać na podnoszenie się poziomu wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu typowych zagadnień mechanicznych wśród uczestników konkursów „Młody Mechanik na Medal”. Należy przy tym zwrócić uwagę na problemy związane    z realizacją zadania wykorzystującego elementy sterowania hydrauliką siłową. Jest to niewątpliwie wyzwanie dla szkół podczas przygotowania przyszłych uczestników konkursów.      

Rywalizacja była bardzo zacięta. Po podliczeniu wyników laureatami konkursu „Młody Mechanik na Medal” w 2020 roku zostali:

1 miejsce - Paweł Oleszczyk – ZS CKUR w Dobryszycach

2 miejsce – Rafał Piechaczek – ZS w Komornie

3 miejsce – Sławomir Łukomski – ZS Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie

Laureaci tegorocznego konkursu wraz z Markiem Wiąckiem, który będzie reprezentował nasz kraj na zawodach EuroSkills w Austrii w styczniu, walczyć będą o możliwość wyjazdu na zawody WorldSkills do Szanghaju, które odbędą się we wrześniu 2021 roku.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!

 

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl