zostań najlepszym młodym mechanikiem

O konkursie

Konkurs Młody Mechanik na Medal organizowany jest co roku przez Polską Izbę Gospodarzą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Celem konkursu jest:

  1. Wyłonienie ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa w Polsce w 2020 roku, oraz reprezentanta na międzynarodowe konkursy umiejętności zawodowych Euroskills i Worldskills.
  2. Rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych.
  3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej.
  4. Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
  5. Popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych.


Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły rolniczej:

  1. klas I - III technikum,
  2. klasy I technikum uzupełniającego,
  3. klas I - II zasadniczej szkoły zawodowej,

który na dzień 31 sierpnia 2020 r. nie ukończył 21 lat.

 
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy to trzy testy online, które, po wcześniejszej rejestracji, należy wypełnić w odpowiednich terminach. Drugi etap to finał, w którym rywalizuje dziesięciu uczniów z najlepszymi wynikami po testach online. Finał odbywa się podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach.
 
NAGRODY
Nagrodami dla laureatów konkursu (3 pierwszych miejsc) są praktyki w wybranym zakładzie produkcyjnym lub serwisowym maszyn rolniczych oraz kieszonkowe na czas praktyk - odpowiednio 1000, 800 i 600 zł. Tak jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane również szkołom, z których pochodzić będą laureaci.
Dodatkowo konkurs jest eliminacjami do udziału w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych Euroskills i WorldSkills. Trójka laureatów przez rok będzie przygotowywana do reprezentowania Polski na tych prestiżowych zawodach. W 2021 roku odbywać się będą zawody WorldSkills w Szanghaju. Niestety tylko jeden z laureatów będzie miał możliwość wzięcia udziału w zawodach WorldSkills. Który? O tym zdecyduje powołana komisja przed zawodami.
 
Więcej o Euroskiils znajdziecie na stronie https://worldskillspoland.org.pl/.
 
Tu można zobaczyć jak wyglądała rywalizacja polskich reprezentantów w innych zawodach podczas WorldSkills 2019 w Kazaniu.
 
 
A tu zapowiedź zawodów w Graz 2020, podczas których udział weźmie nasz reprezentant wyłoniony w konkursie Młody Mechanik na Medal w 2019 roku.
 

 

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl