zostań najlepszym młodym mechanikiem

O konkursie

Konkurs Młody Mechanik na Medal organizowany jest co 2 lata przez Polską Izbę Gospodarzą Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Celem konkursu jest:

 1. Wyłonienie ucznia o najlepszej wiedzy z dziedziny mechanizacji rolnictwa w Polsce, oraz kandydata na uczestnika w  międzynarodowym konkursie umiejętności zawodowych Worldskills.
 2. Rozwijanie zainteresowań w zakresie obsługi technicznej maszyn rolniczych.
 3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności dotyczącej techniki rolniczej.
 4. Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji.
 5. Popularyzacja nauki i zawodu mechanika maszyn rolniczych.


Uczestnikiem Konkursu może zostać uczeń szkoły rolniczej:

  1. klas I - V technikum, 
  2. klasy I branżowej szkoły II stopnia,
  3. klas I - III branżowej szkoły I stopnia.
   który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie ukończy 21 lat
Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy to trzy testy online, które, po wcześniejszej rejestracji, należy wypełnić w odpowiednich terminach. Drugi etap to finał, w którym rywalizuje pięciu uczniów z najlepszymi wynikami po testach online. Finał odbywa się podczas wystawy AGRO SHOW w Bednarach. Podczas finału uczniowie będą musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi wykonując zadania polegające na naprawie i diagnostyce maszyn rolniczych. Zadania wykonywane będa na maszynach dostarczonych przez sponsorów konkursu.
 
NAGRODY
Laureatów konkursu (3 pierwszych miejsc) otrzymują nagrody pieniężne.
Dodatkowo konkurs jest eliminacjami do udziału w międzynarodowego konkursu umiejętności zawodowych WorldSkills.
Nagrody przewidziane są również dla szkół, z których pochodzą laureaci oraz dla nauczycieli przygotowujących uczniów do zawodów.
 
Więcej o WorldSkills znajdziecie na stronach
 
 
Tu można zobaczyć jak wyglądała rywalizacja polskich reprezentantów w innych zawodach podczas WorldSkills 2019 w Kazaniu.
 
 
 
 
 

 

Sponsorzy

 • JCB Interhandler
 • John Deere

Organizator


Polska Izba Gospodarcza
Maszyn i Urządzeń Rolniczych

ul. Poznańska 118
87 - 100 ToruńTel.: +48 (56) 651 47 40
Fax: +48 (56) 651 47 44
e-mail: mechaniknamedal@pigmiur.pl